ความเป็นมาของบริษัทเนื่องจากธุรกิจที่เติบโตส่วนกระแสเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามเพราะไม่ว่าสถานะการณ์เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิง โดยเฉพาะวัยรุ่นสาว และวัยทำงานที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองก็คือความงามนั่นเอง ธุรกิจความสวยความงามจึงได้ทำกำไรมหาศาลกับผู้ดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ จากการเปิดกิจการขายเครื่องสำอางค์

เกี่ยวกับบริษัท
  • บริษัท : นาเดียร่า ไวท์ เพอร์เฟค จำกัด
  • เลขที่จดแจ้ง : 20/02/2014
  • ธุรกิจ : ธุรกิจขายเครื่องสำอางค์
แผนการตลาดของบริษัทฯ
การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ จะจัดจำหน่ายผ่าน ทางตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากปัจจุบันตลาดเครื่องสำอาง มีการแข่งขันกันสูงมาก ทางบริษัทฯ จึงนำเทคโนโลยีออนไลน์ มาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ และกำหนดการทำการตลาดในประเทศไทยผ่าย ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย 1 อำเภอ 1 ศูนย์ ทำให้เจ้าของศูนย์ สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง บริหารงานได้ด้วย ตัวเอง และยังสามารถขยายธุรกิจของตัวเองไปยังอำเภอ ที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของศูนย์