สารจากท่านประธาน

เรียน สมาชิกและผู้มีเกียรติที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

      
        ในปีที่ผ่านมา การตลาดธุรกิจออนไลน์และโซเซียลมีเดียมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งปัจจุบันธุรกิจตลาดเครื่องสำอาง มีการแข่งขันกันสูงมาก ทางบริษัทฯ จึงนำเทคโนโลยีออนไลน์ มาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ  อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการบริหารปรับกลยุทธ์ในการขายโดยเน้นขยายตลาดในประเทศ โดยเน้น ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย 1 อำเภอ 1 ศูนย์ ทำให้เจ้าของศูนย์ พร้อมกับเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ 
 
        ในโอกาสนี้  บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่กรุณาให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอดทั้งปี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต